3D ROTAČNÍ OSA

Rotační stůl je dalším doplňkem všech typů termických plotrů LYNX TERMCUT. Umožňuje řezání 3D objektů jak symetrických (sloupy, balustrády) tak asymetrických 3D objektů, při použití frézovací hlavy. Jedná se o zařízení plně řízené počítačem. Pohon osy je zajištěn krokovým motorem. Rotační osa se skládá ze dvou držáků, které jsou namontovány na desce stroje. Obsluha je může umístit v libovolné vzdálenosti od sebe, v závislosti na délce řezaného objektu. Pro jednodušší práci s rotační osou, může obsluha vyřezat válec z polystyrénu a pak ho umístit do držáků.

Existují tři způsoby práce s rotační osou. 3D objekty mohou být řezány rovným drátem, tvarovým drátem nebo frézovací hlavou.

ROTAČNÍ OSA S ROVNÝM DRÁTEM

Pro řezání symetrických 3D objektů (sloupky, vázy) musí operátor připravit pouze jeden obrys pro 3D objekt. Obrys lze kreslit v programu TERMCUT nebo importovat z jiného softwaru do TERMCATu. Pak se musí provést pouze jedno další nastavení a TERMCUT automaticky nastaví úhel, o který se rotační osa pootočí po každém řezu. Operátor musí nastavit počet řezných úseků. Ze stejného projektu balustrády může být výsledkem 4-stranný balustráda nebo hladká zaoblená balustráda. Proces řezání vypadá takto: jakmile je projekt připraven a nastaven počet řezných úseků, obsluha umístí blok polystyrénu mezi dva držáky a nastaví výchozí bod. Jedním kliknutím se odešle program do stroje a tlačítkem START se zahájí řezání. Pak stačí počkat na konečný výsledek.

ROTAČNÍ OSA S TVAROVÝM DRÁTEM

Pro tento typ řezání jsou nutné dva kusy příslušenství. Rotační osa a tvarový drát. Tvarový drát je velmi tlustý řezací drát (1 mm a více), který operátor ohne do tvaru obrysu objektu a je namontován na ramenu tvarového drátu. Materiál je umístěn mezi dva držáky rotační osy. Není nutné vytvářet 3D projekt v TERMCATu, protože tvar objektu je dán tvarem drátu. Operátor nastaví výchozí bod. Tvarový drát se zasune do materiálu a rotační osa se začne otáčet o 360 stupňů dokud tvarový drát nevyjede z materiálu. Zobrazí se 3D objekt. Je-li výsledkem řezání šroubovice, proces řezání vypadá takto: Tvarový drát se zasune do materiálu a začne se pohybovat vodorovně, zatímco se rotační osa začne otáčet . Rotační osa se může otáčet méně nebo více než 360 stupňů. Při tomto procesu tvarový drát dělá drážku na povrchu materiálu.

ROTAČNÍ OSA A FRÉZOVACÍ HLAVA (SE SOFTWAREM TURN 3D)

Na pěnových plotrech LYNX verze Multitool, je možné vyrábět velmi přesné a detailní 3D objekty. Při použití rotační osy a frézovací hlavy je možné vytvořit asymetrické 3D objekty s množstvím detailů, které nelze zhotovit pomocí rovného drátu.

3D objekt importovaný do softwaru TURN 3D se připraví pro frézování. Tento software generuje trajektorii frézy a otáčení rotační osy. 0Projekt se generuje automaticky. Jediný parametr, který je třeba nastavit je přesnost. Řezný materiál se upevní horizontálně na desku stroje mezi dvěma držáky rotační osy. Frézovací nástroj se pohybuje stejným způsobem jako rovný drát. Proces frézování vypadá takto: fréza se pohybuje podél materiálu, pak se zastaví. Rotační osa se otáčí nastaveným úhlem a fréza se pohybuje po materiálu, ale opačným směrem. Tento typ řezání trvá hodně času, ale výsledky jsou vynikající. Může být vytvořen detailní 3D objekt např. socha člověka.

TURN 3D – software, který generuje dráhu pro frézování 3D objektů pomocí příslušenství rotační osy na řezacím plotru LYNX. Proces začíná 3D objektem uloženým v RAW, STL nebo DXF, který se importuje do TURN 3D. Operátor musí nastavit průměr řezného materiálu (pěnový válec) a množství řezných úseků. TURN 3D automaticky nastaví úhel kterým se musí rotační osa otáčet pro vyříznutí celého 3D objektu. Soubor lze uložit pro pozdější použití nebo přímo odeslat do softwaru TERMCUT a zahájit proces řezání.

Technická data

Rotační osa je přizpůsobena velikosti řezacího plotru

Galerie

Plotr obsahuje všechny potřebné prvky pro okamžité zahájení výroby!

Kupujete stroj, který je ihned připraven k okamžitému provozu.

Plotr podporuje a umí pracovat

Software pro řezačky polystyrénu

Kontakt na KH CNC stroje, s.r.o.

Potřebujete-li konzultaci nebo radu ohledně plotrů a řezaček polystyrénu, zavolejte, pošlete na sebe telefonní číslo nebo nám napište. Budeme Vás neprodleně kontaktovat.

KH CNC stroje, s.r.o.

adresa: Chodská 385/8
733 01, Karviná - Mizerov
IČ: 04938917 DIČ: CZ04938917